Close

Mihai

Un imn creștin antic din 1 Timotei 3, 16 este readus la lumină de Radomir Nowotarski. Muzica este atât liniștitoare, cât și epică. Hos Ephanerothe este unul dintre cele mai vechi imnuri creștine.


 

„Şi fără îndoială, mare este misterul evlaviei:
Cel care s-a arătat în trup
a fost justificat în Duh,
a apărut îngerilor,
a fost predicat printre păgâni,
a fost crezut în lume,
a fost ridicat în glorie”.

Se cunoaște faptul că primele imnuri creștine erau scrise pentru a fi recitate. Avându-se în vedere faptul că vocea era considerată instrumentul îngerilor, se credea că rugăciunile de laudă aduse lui Dumnezeu trebuiau să fie cântate. Mult mai târziu, abia în secolele X- XII, imnurile creștine vor putea fi acompaniate de instrumente muzicale.

Instrumentele acompaniau de obicei muzica mundană. Pentru acest fapt, în cea mai mare parte a istoriei antice, cel care cânta la instrumente muzicale era considerat ca făcând parte dintr-o clasă socială inferioară.

Această înregistrare a fost realizată de Radomir Nowotarski, renumit compozitor polonez, laureat al Academiei de Muzică „I.J. Paderewski” și al Facultății de Teologie din cadrul Universității Pontificale „Sfântul Ioan Paul II” din Cracovia. Nowotarski compune muzică sacră și opere instrumentale epice.

Majoritatea compozițiile lui Nowotarski sunt instrumentale. Atunci când compune reprezentări vocale, folosește vocea mai degrabă pentru a armoniza instrumentele, decât pentru a scoate în evidență semnificațiile transmise de text. După părerea sa, „muzica și spiritualitatea sunt foarte strâns conectate”. Folosindu-se de cunoștințe teologie și de abilitatea sa de compozitor, Nowotarski caută cu sârguință „să înțeleagă ceea ce este etern și divin”.

 

Sursa: www.aleteia.org (20.06.2018)

Leave a comment

Your name
Your email address
Website URL
Comment