Close

Mihai

Un alt Mângâietor – Rusaliile
(Anul C)

Isus le-a spus discipolilor că Tatăl ceresc îl va trimite pe Duhul Sfânt asupra lor. Și va începe în acel moment un  timp nou, în care Duhului Sfânt îi va învăța pe discipoli toate și le va aminti tot ceea ce el le-a revelat. Se va naște astfel comunitatea primilor discipoli, Biserica, o comunitate de frați care va mărturisi că Isus Cristos, Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt sunt prezenți în viața oamenilor. Cu ajutorul harului divin, această noua comunitate va mărturisi și va vesti revelația și poruncile, iubirea și slujirea.

Mihai Roca  |  9 iunie 2019


Giotto, Pentecoste (1305)

Textele liturgice

Fap 2,1-11; Ps 103; Rom 8,8-17; In 14,15-16.23-26

Contextul

Promiterea Duhului Sfânt
Isus și discipolii se găseau în cenacol, la Ierusalim. În timpul discursului de despărțire, Isus le-a vorbit discipolilor despre observarea poruncilor și le-a lăsat trei promisiuni foarte importante: trimiterea Duhului Sfânt asupra fiecăruia dintre ei; prezența sa și a Tatălui ceresc în sufletele celor care îi vor rămâne fideli; prezența Duhului Sfânt în viața și activitatea lor. Isus i-a asigurat apoi pe discipoli atât de prezența sa continuă în mijlocul lor, cât și de susținerea sa în misiunea pe care el însuși le-a încredințat-o, adică păstrarea și transmiterea învățăturilor primite.
Isus este Fiul lui Dumnezeu. El promite coborârea unui alt Mângâietor.

La izvoarele credinței

Textele liturgice scot în evidență prezența Duhului Sfânt în viața celui credincios.

  • În prima lectură, autorul sacru relatează coborârea Duhului Sfânt în ziua de Rusalii: „Atunci le-au apărut niște limbi ca de foc împărțindu-se și așezându-se asupra fiecăruia dintre ei. Toţi au fost umpluți de Duhul Sfânt”.
  • A doua lectură descrie prezența Duhului Sfânt în inima celui credincios: „Aţi primit Duhul înfierii, prin care strigăm: «Abba, Tată!» Însuși Duhul dă mărturie duhului nostru că suntem fii ai lui Dumnezeu”.
  • Evanghelia după sfântul Ioan prezintă momentul în care Isus le-a spus discipolilor săi: „Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu îl voi ruga pe Tatăl, iar el vă va da un alt Mângâietor ca să fie cu voi pentru totdeauna. (…) Duhul Sfânt vă va învăţa toate şi vă va aminti toate câte vi le-am spus eu”.

Perspectiva

”Dacă mă iubiți”; ”alt Mângâietor”; ”vă va învăța toate”

1. ”Dacă mă iubiţi, veți păzi poruncile mele”
În acea ultimă seară trăită în cenacolul din Ierusalim, discipolii au înțeles din cuvintele lui Isus că observarea poruncilor era o consecință și o dovadă atât a practicării iubirii față de Dumnezeu și față de aproapele, cât și a iubirii față de el, Învățătorul lor.

Știm că Ioan va medita îndelung asupra revelațiilor făcute de Isus în cenacol. El va menționa în evanghelie că misiunea pe care Fiul a primit-o de la Tatăl ceresc cuprindea sacrificarea propriei sale vieți. Ioan va vorbi și despre poruncile pe care el și ceilalți discipoli le-au primit de la Învățătorul lor. De asemenea, tot Ioan va da mărturie despre porunca nouă pe care Isus a lăsat-o celor care îl vor urma și care vor crede în el. Porunca cea nouă – trăirea și împărtășirea iubirii – se referă la iubirea cu care Isus îi îmbrățișează pe toți oamenii, o iubire care devine model și izvor pentru iubirea față de ceilalți frați.

2. ”Eu îl voi ruga pe Tatăl, iar el vă va da un alt Mângâietor ca să fie cu voi pentru totdeauna”
Isus știa că în ziua următoare va avea loc un mare proces în care se va afla adevărata sa identitate și motivele activității sale. El întrezărea totodată și procesul care va fi intentat discipolilor, proces în care toți cei doisprezece discipolii vor fi judecați și condamnați. De aceea, Isus i-a asigurat pe discipolii săi că le va trimite un alt Mângâietor, pe Duhul Sfânt, care va interveni întotdeauna în favoarea lor și care îi va sprijini în încercări și îi va încuraja în fața judecătorilor.

În acea seară memorabilă din cenacol, Isus vorbea nu numai pentru discipolii prezenți în jurul său, ci și pentru cei din toate timpurile. Toți discipolii se vor putea bucura de prezența sa ori de câte ori vor păzi poruncile sale și îl vor urma, de fiecare dată când vor medita cuvintele sale și le vor pune în practică. Isus i-a asigurat că, în acest fel, toți cei care vor crede în el vor rămâne strâns uniți în legătura iubirii, iar el și Tatăl ceresc vor veni și vor rămâne în mijlocul lor pentru totdeauna. Așa cum a promis deja, Tatăl ceresc va duce la împlinire planul său de iubire, plan prin care l-a dăruit oamenilor pe unicul său Fiu și prin care toți oamenii se pot bucura de iubirea divină.

Întăriți de divinul Învățător, discipolii nu ar fi trebuit să se îngrijoreze pentru ziua de mâine. Dacă vor continua să-l iubească pe Isus și dacă îi vor păzi poruncile, ei se vor bucura de prezența Învățătorului și a Tatălui ceresc în mijlocul lor; datorită acestei prezențe, toți vor deveni o locuință a lui Dumnezeu, iar comuniunea lor cu Tatăl ceresc și cu Fiul va fi semnul lor distinctiv.

3. ”Duhul Sfânt vă va învăţa toate şi vă va aminti toate câte vi le-am spus eu”
Deși timpul activității lui Isus se încheiase, cei care l-au cunoscut îndeaproape pe Isus și care l-au urmat în cei trei ani de activitate publică nu vor rămâne niciodată singuri. Pentru ei va începe un timp nou. Datorită prezenței și susținerii Mângâietorului venit de la Tatăl, adică a Duhului Sfânt, primii discipoli vor înțelege sensul cuvintelor și al gesturilor lui Isus și vor fi dispuși să mărturisească totul în întreaga lume.

Notează evanghelia că în acea primă zi de Rusalii începea un nou mod de a înțelege Scripturile, un mod care se realiza prin harul Duhului Sfânt. Începea un timp nou, timpul Bisericii, în care se împlinea întocmai această profeția escatologică din vechime: „Toți vor fi învățați de Dumnezeu”. Din acea primă zi de Rusalii, Duhul Sfânt i-a ajutat pe discipoli să-și amintească toate învățăturile lui Isus. De asemenea, pe cei care vor primi evanghelia, tot Duhul Sfânt îi va ilumina și îi va ajuta să cunoască adevărul revelat de Isus.

Ioan mărturisește în evanghelie că el și ceilalți discipoli au primit atât puterea de a pătrunde semnificația misterului lui Isus Cristos, cât și misiunea de a vesti oamenilor acest mister. Chiar de la început, comunitatea celor doisprezece apostoli a devenit astfel locul în care unica revelație a lui Isus era interpretată și transmisă cu fidelitate.

Pentru ca viața să fie trăită

(Rugăciunea zilei)
„Dumnezeule, care, in misterul sărbătorii de astăzi, sfințești întreaga ta Biserică, din toate popoarele şi neamurile, te rugăm, răspândește darurile Duhului Sfânt până la marginile pământului şi continuă astăzi, in inimile credincioșilor, lucrarea minunată pe care a săvârșit-o bunătatea ta la începuturile predicării evangheliei”.

Gândurile mele

Comuniunea cu Tatăl ceresc și cu Fiul este semnul distinctiv al creștinului, un semn posibil numai cu ajutorul harului Duhului Sfânt.
Ioan mărturisește în evanghelie că el și ceilalți discipoli au primit atât puterea de a pătrunde semnificația misterului lui Isus Cristos, cât și misiunea de a vesti oamenilor acest mister.

Leave a comment

Your name
Your email address
Website URL
Comment