Close

Mihai

Sfinții arhangheli Mihail, Gabriel și Rafael
29 septembrie

Îngerii ne însoțesc pe calea vieții și poartă rugăciunile noastre spre Dumnezeu. Mesageri și slujitori ce fac mereu legătura între Dumnezeu și oameni, arhanghelii Mihail, Gabriel și Rafael au misiunea de a veghea la menținerea adevăratei credințe, de a asigura transmiterea adevărurilor divine și de a interveni pentru vindecarea grabnică de orice rău spiritual și fizic.

Mihai Roca  |  29 septembrie 2019


Textele liturgice

Dan 7,9-10.13-14; Ps 137; In 1,47-51

Contextul

Chemarea primilor discipoli
Evanghelia după Ioan descrie chemarea discipolilor relatând momente și evenimente în care diferite persoane îl întâlnesc pe Isus și intră în dialog cu el. Comunitatea formată în jurul tânărului Învățător din Nazaret s-a format prin întâlniri și invitații adresate personal, în mod direct (In 1,43) sau indirect (In 1,41-42), fiecare chemare având o dinamică ce indică atât unicitatea persoanei cât și momentul exact, ora și ziua (In 1,39) Într-o anumită zi Isus i-a chemat pe doi dintre discipolii lui Ioan Botezătorul (In 1,39), iar a doua zi l-a chemat pe Filip care, la rândul său l-a adus la Isus pe Natanael (In 1,45). În acest context, este prezentată chemarea lui Natanael, mărturia acestuia și afirmația lui Isus despre „îngerii lui Dumnezeu urcând și coborând”.
Isus este Fiul Omului. El este unicul mediator între Dumnezeu și oameni, iar îngerii sunt slujitorii săi.

La izvoarele credinței

Textele liturgice scot în evidență misiunea îngerilor.

  • Prima lectură preia renumita profeție despre Fiul omului și îi prezintă pe îngeri ca ființe misterioase: „Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii și mii îi slujeau și zeci de mii de zeci de mii stăteau înaintea lui. S-a așezat la judecată și cărțile au fost deschise”.
  • În evanghelie, Isus afirmă că îngerii sunt slujitorii Fiului Omului: „Veți vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând deasupra Fiul Omului”.

Perspectiva

Te-am văzut”, „Rabbi”, „îngerii lui Dumnezeu”

 1. „Înainte de a te fi chemat Filip, te-am văzut stând sub smochin”
Unul dintre cei care îl întâlnise deja pe Isus și îi devenise deja discipol, Filip, a mers să-l întâlnească pe Natanael și să-i propune „să-l vadă” pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif, cel despre care vorbește Scriptura. Se ivise o ocazie potrivită ce nu trebuia pierdută nicidecum, iar Natanael a înțeles imediat importanța unei astfel de întâlniri. A înțeles pe loc  faptul că mărturia lui Filip era o intermediere necesară pentru a ajunge la Învățător.

Evanghelia relatează un dialog despre Isus. Pentru unul ca Natanael – bun cunoscător al Scripturii – nu era atât de ușor să recunoască faptul că Mesia vestit de profeți era chiar omul Isus din Nazaret. De aceea el a început să se întrebe: „Cum este posibil ca Mesia să fie un simplu om? Ar putea Mesia să aibă un chip, asemenea cu al său?

Isus a privit spre inima lui Natanael. L-a văzut și l-a cunoscut. Știa deja totul despre el, iar această cunoaștere o avea fără ca cineva să-i fi vorbit mai înainte. Mai mult, Isus îl laudă pe Natanael pentru că era un om drept, unul dintre aceia care puneau în practică și aprofundau cuvântul Domnului.

2. „Rabbi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești regele lui Israel
Natanael a rămas surprins de faptul că Isus îl cunoștea atât de bine. Chiar înainte de a-l fi întâlnit, Isus îl văzuse deja „sub smochin” în timp ce vorbea cu prietenul său Filip, iar din acest fapt a înțeles că Învățătorul a văzut că el era un „adevărat israelit” credincios legământului încheiat de Dumnezeu cu poporul lui Israel. Fătă umbră de îndoială, această descoperire l-a ajutat pe Natanael nu numai să aibă încredere în Învățătorul pe care l-a întâlnit, ci și să se apropie de el  și să-l cunoască tot mai mult. Întâlnirea cu Isus l-a ajutat practică să înțeleagă faptul că planul lui Dumnezeu nu este întotdeauna așa cum el și-l imagina.

Pas cu pas, Filip a început mai întâi să-l cunoască pe Învățătorul Isus, iar apoi să-l recunoască și să-l accepte în persoana acestuia pe Mesia. Începea astfel calea uceniciei sale, un timp în care va scruta și se va apropia tot mai mult de misterul lui Dumnezeu și al omului.

3. „Veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând deasupra Fiul Omului”
Deși între paginile Scripturii se ascundea mult mai mult decât reușise să întrevadă, doar acum Natanael începe să întrezărească și să înțeleagă – atât cât îi era posibil – că trupul lui Isus dezvăluie slava Fiului Omului; înțelege că, deschizându-se cerul, asupra lui Isus din Nazaret coboară și sălășluiește Duhul lui Dumnezeu. Cerul s-a deschis prin Isus, iar Dumnezeu comunică astfel cu omul, iar omului îi este posibil să comunice cu Dumnezeu.

Fiind slujitorii și mesagerii lui Dumnezeu, îngerii au un rol foarte bine stabilit în dialogul dintre Dumnezeu și oameni. De altfel, chiar numele lor destăinuie misiunea pe care ei o îndeplinesc:

  • Mihail înseamnă „Cine este ca Dumnezeu?”. Mihail este acela care spune că numai Dumnezeu contează, că numai Dumnezeu este Domnul vieții.
  • Gabriel înseamnă „Vestitorul lui Dumnezeu”. Este îngerul care vestește planurile Domnului și care transmite că Dumnezeu are un plan de mântuire pentru fiecare om.
  • Rafael înseamnă „Dumnezeu vindecă”. Prezent în Cartea lui Tobia, Rafael arată cum providența lui Dumnezeu ocrotește viața fiecărui om și a tot ceea ce există.

La rădăcina numelor Mihail, Gabriel și Rafael se găsește numele lui Dumnezeu. Este foarte semnificativ faptul că Dumnezeu îi dezvăluie omului misterul iubirii divine prin intermediul îngerilor săi. Prin misiunea și prin intervenția lor, îngerii îi dezvăluie omului prietenia lui Dumnezeu.

În dialogul cu Natanael, Isus revelează un mister al misiunii sale, faptul că el este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Prin Isus Cristos coboară îngerii pentru a aduce oamenilor darurile cerești. De asemenea, tot prin Isus Cristos, îngerii urcă la cer pentru a-i prezenta Tatălui ceresc orice rugăciune de cerere, de mulțumire și de laudă.

Pentru ca viața să fie trăită

(Rugăciunea zilei)
Dumnezeule, care în înțelepciunea ta minunată,
rânduiești slujirile îngerilor și ale oamenilor,
fă, te rugăm, ca viața să ne fie ocrotită pe pământ
de aceia care slujesc pururi înaintea feței tale în ceruri”.

Gândurile mele

Mărturia lui Filip era o intermediere necesară pentru ca Natanael să ajungă la întâlnirea cu  Învățătorul Isus.
Întâlnirea cu Isus l-a ajutat pe Natanael să înțeleagă  faptul că planul lui Dumnezeu nu este întotdeauna așa cum  el și-l imagina.
Îngerii sunt mesagerii lui Isus Cristos: mesageri ai harului, ai adevărului și ai slavei divine. Vestitori ai iubirii divine față de oameni, ei încurajează, au grijă și îi însoțesc pe oameni pe calea spre cer.

Leave a comment

Your name
Your email address
Website URL
Comment