Close

Mihai

Duminica Rusaliilor

Anul A

În prima seară de Paște Domnul Isus a transmis discipolilor darul Duhului Sfânt. A revărsat asupra lor harul divin, dându-le misiunea de a ierta păcatele și de a-i împăca pe oameni între ei și cu Dumnezeu. Luminat, susținut și condus de Duhul Sfânt, orice creștin continuă în mod tainic misiunea vestirii evangheliei și a păcii între oameni.

Mihai Roca  |  31 mai 2020


Textele liturgice

Fap 2,1-11; Ps 103; 1Cor 12,3b-7.12-13; In 20,19-23

Contextul

Isus apare discipolilor
Ioan a fost martor la faptele întâmplate după învierea lui Isus. Una dintre aceste fapte este prezentată de el chiar în aceeași zi a învierii – în seara primei zile după sabat. Grupul discipolilor era reunit într-o casă din Ierusalim, în Cenacol. Toți erau speriați și înfricoșați, cu ușile încuiate de frica iudeilor. La lăsarea serii, Domnul Isus a apărut în mijlocul lor, i-a salutat zicându-le: „Pace vouă!” și le-a arătat semnele pătimirii de la mâini și de la picioare. A suflat apoi asupra lor și le-a oferit darul Duhului Sfânt, cu misiunea de a ierta păcatele, de a-i împăca pe oameni între ei și cu Dumnezeu.
Isus este Domnul. El dăruiește discipolilor darul Duhului Sfânt.

Spre izvoarele credinței

Textele liturgice scot în evidență revărsarea Duhului Sfânt asupra discipolilor.

  • Faptele apostolilor prezintă coborârea Duhului Sfânt asupra tuturor acelora care se găseau reuniți în aceeași casă: „Atunci le-au apărut niște limbi ca de foc împărțindu-se și așezându-se asupra fiecăruia dintre ei. Toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum Duhul le dădea să vorbească”.
  • În a doua lectură, Paul mărturisește că există același Duh, același Domn și același Dumnezeu, iar apoi afirmă că Duhul este acela care unește și însuflețește toate membrele trupului lui Cristos: „Noi toți am fost botezați într-un singur Duh spre a forma un singur trup, fie iudei, fie greci, fie sclavi, fie liberi, și toți am fost adăpați într-un singur Duh”.
  • Evanghelia după Ioan relatează mai întâi apariția lui Isus în mijlocul discipolilor în seara aceleiași zile, prima a săptămânii, iar apoi prezintă revărsarea Duhului Sfânt și trimiterea în misiune: „Primiți-l pe Duhul Sfânt. Cărora le veți ierta păcatele, le vor fi iertate; cărora le veți ține, vor fi ținute”.

Perspectiva

„Discipolii s-au bucurat”; „primiți-l pe Duhul Sfânt”; „pace vouă!”

1. „Discipolii s-au bucurat văzându-l pe Domnul
În seara zilei de după Paștele iudeilor, mărturisește Ioan, discipolii erau adunați împreună în Cenacol, deoarece locul acela era foarte important pentru ei. Ușile erau bine zăvorâte. Se temeau mult de iudeii care îl răstigniseră pe Învățătorul lor, Isus din Nazaret, în urmă cu trei zile. Toți erau abătuți. Se aflau într-o mare stare de neliniște. Nu voiau să fie recunoscuți ca discipoli ai Nazarineanului. În acest context, Isus s-a arătat celor prezenți, „a stat” în mijlocul lor dăruindu-le pacea, zicând: „Shalom!”, „Pace vouă!”,  iar apoi le-a arătat mâinile și picioarele.

Ioan îşi aminteşte totul. Acea seară memorabilă s-a întipărit pentru totdeauna în mintea sa și i-a rămas în inimă. El avea să mărturisească faptul că Isus l-a invitat să-i atingă semnele rănilor, să constate că era chiar el şi să-i vadă urmele rănii din coastă. L-au recunoscut toți cei prezenți pe Învățătorul, iar bucuria lor a fost mare și de nedescris. Domnul Isus a dat fiecăruia dintre ei darul păcii şi i-a trimis pe toți în lume ca discipoli ai săi. Le-a cerut să-l slăvească pe Tatăl, să-i facă numele cunoscut între neamuri şi să vestească tuturor iubirea sa. În acea seară avea să înceapă un timp nou în viața lor.

2. „Isus a suflat asupra lor și le-a zis: «Primiți-l pe Duhul Sfânt»”
Evanghelia descrie momentul în care Domnul Isus a suflat asupra celor prezenți în casă, dăruindu-li-l pe Duhul Sfânt. Cei prezenți în Cenacol au asistat în acel moment la o nouă creație: o renaștere la credință și o reluare a comuniunii cu Dumnezeu. Au primit de la Isus misiunea de a ierta păcatele – darul milostivirii divine – puterea de a-i împăca pe oameni între ei și cu Dumnezeu. Chiar în acea seară unică avea să se împlinească în mod tainic cuvintele profetice ale lui Ioan Botezătorul: „Isus este acela care botează în Duhul Sfânt”.

Victoria lui Isus asupra răului a adus mântuirea și bucuria pascală în viața fiecărui bărbat și a fiecărei femei. Viața a dobândit astfel nu numai o semnificație nouă, dar și forța de a tinde neîncetat spre orizontul sublim al comuniunii cu Dumnezeu.

3. „Pace vouă! Așa cum m-a trimis Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi”
Cine ar putea oare să exprime uimirea, fascinația și bucuria discipolilor din acea memorabilă duminică de Paște! Bucuria lor era imensă. Îl vedeau pe Domnul în mijlocul lor și îl recunoșteau. Mulțumirea lor sufletească era de nedescris în momentul în care Domnul le-a spus: „Pace vouă!”, iar misiunea încredințată avea să deveni opțiunea fundamentală a vieții lor.

Din istoria primei comunități creștine cunoaștem faptul că discipolii au trăit  pe deplin timpul nou care a început odată cu învierea lui Isus și cu revărsarea Duhului Sfânt. Momentul de har trăit în Cenacol  le-a schimbat total viața. Ei vor merge în misiune și vor vesti faptele minunate ale lui Dumnezeu, îi vor împăca pe oameni cu Tatăl ceresc și îl vor revărsa pe Duhul Sfânt asupra celor pregătiți să-l primească. Toți și-au împlinit cu fidelitate misiunea încredințată. Istoria Bisericii confirmă faptul că transmiterea și împlinirea misiunii primilor discipoli s-a realizat fără întrerupere, până în prezent.

Pentru ca viața să fie trăită

(Rugăciunea zilei)
„Dumnezeule, care, în misterul sărbătorii de astăzi, sfințești întreaga ta Biserică, din toate popoarele şi neamurile, te rugăm, răspândește darurile Duhului Sfânt până la marginile pământului şi continuă astăzi, în inimile credincioşilor, lucrarea minunată pe care a săvârşit-o bunătatea ta la începuturile predicării evangheliei”.

Gândurile mele

A promova pacea însemnă a-i împăca pe oameni între ei și cu Dumnezeu.
Discipolii lui Isus au trăit  pe deplin timpul nou care a început odată cu învierea lui Isus și cu revărsarea Duhului Sfânt.

Leave a comment

Your name
Your email address
Website URL
Comment