Close

Mihai

Duminica a III-a din Timpul de peste An

Anul B

Isus începuse vestirea evangheliei în partea de Nord a țării, pe malurile Mării Galileei. „Veniţi după mine şi vă voi face să deveniți pescari de oameni! – le-a spus atât lui Simon și Andrei, cât și lui Iacob și Ioan. Iar ei l-au urmat. Au părăsit toate: munca, familia și casa. Aveau să înceapă aventura uceniciei lor.

Mihai Roca  |  24 ianuarie 2021


 

Textele liturgice

Iona 3,1-5.10; Ps 24; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20

Contextul

Începutul predicării lui Isus și chemarea primilor discipoli
Imediat după ce primise botezul în apele Iordanului, Duhul Sfânt l-a condus pe Isus în Pustiul lui Iuda. A rămas acolo patruzeci de zile, în post și rugăciune. S-a pregătit pentru activitatea pe care avea să o înceapă. Când a aflat că Ioan fusese predat în mâinile lui Irod, nu s-a m-ai întors la malurile Iordanului, ci s-a îndreptat spre Nord. A traversat Samaria și s-a stabilit la Cafarnaum. Aici a început să predice evanghelia, spunând că timpul s-a împlinit și că a sosit împărăția lui Dumnezeu. Îi chema pe toți la convertire și și îi îndemna să creadă în evanghelia lui Dumnezeu. Mesajul său era clar: convertirea implică întoarcerea la Dumnezeu, iar primirea evangheliei cere credința în Cristos. Acesta este contextul în care evanghelistul Matei prezintă chemarea primilor patru discipoli.
Isus este Mesia. El își începe activitatea publică și îi alege pe primii discipoli.

Spre izvoarele credinței

Textele liturgice scot în evidență tema convertirii și a chemării.

  • În prima lectură, autorul sacru prezintă mesajul de convertire adresat de profetul Iona locuitorilor din Ninive, subliniază postul făcut de la cel mai mic până la cel mai mare, iar apoi conclude: „Dumnezeu a văzut faptele lor, că s-au întors de la calea lor cea rea, şi a regretat răul pe care spusese că li-l va fi făcut şi nu l-a mai făcut”.
  • Paul afirmă în a doua lectură că rânduiala veche a fost înlocuită cu una nouă, aflată sub grija lui Dumnezeu, și le transmite credincioșilor din Corint: „Fraților, eu vă spun aceasta: timpul s-a scurtat. În rest, cei care au femeie să fie ca şi cum nu ar avea, cei care plâng ca și cum nu ar plânge… Căci figura acestei lumi trece”.
  • Evanghelia după Marcu prezintă mai întâi rezumatul predicării lui Isus în Galileea: „S-a împlinit timpul şi s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Convertiți-vă şi credeți în evanghelie”, iar apoi descrie chemarea primilor patru discipoli: Simon, Andrei, Iacob și Ioan.

Perspectiva

„Isus a venit în Galileea”; „veniți după mine”; „i-a chemat îndată”

1. „Isus a venit în Galileea, predicând evanghelia lui Dumnezeu şi spunând: «S-a împlinit timpul şi s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Convertiți-vă şi credeți în evanghelie!»”
La sfârșitul timpului de post și rugăciune petrecut în Pustiul lui Iuda, Isus nu s-a mai întors la malurile Iordanului și nici nu s-a dus în Iudeea. Traversând Samaria, s-a îndreptat spre Galileea, locul său de origine. S-a întors între ai săi și a început să vestească sosirea mântuirii, predicând în numele lui Dumnezeu. Avea un mesaj pe înțelesul tuturor. Spunea că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. S-a încheiat timpul așteptărilor. A sosit timpul lui Mesia, adică împlinirea promisiunilor de pace, fericire și răscumpărare.

Sosise „timpul potrivit” („kairòs”, „momentul de har”) în care Dumnezeu avea să intervină cu putere și bunătate. Era timpul prezenței lui Dumnezeu în istorie, dar nu numai în favoarea celor aleși, a fiilor lui Israel, ci în folosul tuturor popoarelor.  Și deoarece sosise momentul intervenției escatologice a lui Dumnezeu, Isus predica și spunea că au devenit urgente convertirea (respectarea poruncilor, întoarcerea la Dumnezeu și recunoașterea suveranității divine) și primirea evangheliei (acceptarea celui care vine în numele lui Dumnezeu și urmarea acestuia).

2. „Isus le-a spus: «Veniţi după mine şi vă voi face să deveniți pescari de oameni!». Lăsând îndată năvoadele, l-au urmat”.
Isus trecea pe lângă Marea Galileei, cunoscută și ca lacul Genezaret, un loc în care mulți își câștigau existența din pescuit. Înconjurat în mare parte de o zonă muntoasă, lacul avea o lungime de 21 de kilometri și o lărgime de 11. Se găsea la nu mai puțin de 208 metri sub nivelul mării. Era un loc frumos, adaptat pentru întâlnire și petrecerea timpului liber. În acest loc, Isus devenise deja cunoscut pentru mesajul său centrat pe pocăință și convertire, mesaj adresat tuturor.

Mergând pe malul Mării Galileei, Isus a văzut doi frați, pe Simon și pe Andrei, și le-a spus: „Veniți după mine”. Cei doi erau pescari, oameni simpli. Și-au aruncat imediat năvodul în mare și au renunțat la pescuit, familie și casă.  Au părăsit siguranța lor de zi cu zi pentru a-l urma pe Isus. Ei vor fi cunoscuți ca primii doi discipoli.

3. „Mergând puțin mai departe, Isus i-a văzut pe Iacob, fiul lui Zebedeu, şi pe Ioan, fratele lui, reparându-şi năvoadele în barcă. El i-a chemat îndată”
Urmându-și calea, Isus a văzut alți doi frați, pe Iacob și pe Ioan. Și aceștia erau pescari. Chiar în acel moment se aflau în barcă și își reparau năvoadele. Erau împreună cu tatăl lor, Zebedeu, ajutați fiind de zilieri. Isus i-a cheamă îndată pe cei doi frați, iar ei și-au părăsit mica afacere de familie. L-au salutat pe tatăl lor și au mers după Isus.

Simon și Andrei, Iacob și Ioan, oameni simpli, prinși în activități pescărești, au fost primii discipoli chemați de Isus. Nu va trece mult timp și ei vor deveni adevărați „pescari de oameni”. Evanghelia notează faptul că Isus va chema și alți discipoli. Și îi va alege chiar dintre oamenii cei mai simpli. Pe toți îi va întâlni la locul lor de muncă, în momentele obișnuite ale vieții lor. Îi va privi, le va vorbi la inimă, iar ei îl vor urma cu bucurie.

Pentru ca viața să fie trăită

(Rugăciunea zilei)
„Dumnezeule atotputernic şi veșnic, călăuzește viața noastră după voința ta, pentru ca, în numele Fiului tău preaiubit, să ne învrednicim a fi tot mai bogați în fapte bune”.

Gândurile mele

Isus spunea tuturor că a sosit „timpul potrivit” în care Dumnezeu intervine cu putere și cu bunătate în istorie, nu numai în favoarea celor aleși, a fiilor lui Israel, ci în favoarea tuturor popoarelor.
Începând de la cei mai simpli și din urmă, Isus va chema mulți alți discipoli pe care îi va întâlni la locul lor de muncă, în momentele cele mai obișnuite ale vieții lor, îi va privi, le va vorbi la inimă, iar ei îl vor urma cu bucurie.

 

Imagine

Basaiti Marco, Vocazione dei figli di Zebedeo (1510)

Sursa: wikimedia.org.

Leave a comment

Your name
Your email address
Website URL
Comment