Close

Mihai

Botezul Domnului

(Anul B)

Sosiseră zile marcate de convertire și de așteptare. Isus din Nazaret își ocupase locul la rând împreună cu ceilalți, pentru a fi botezat de Ioan în apele Iordanului. În momentul în care Isus a intrat în apă s-a îndepărtat vălul ce îi tăinuia adevărata identitate. Evanghelia mărturisește că, chiar în acel moment, Isus din Nazaret a fost consacrat de Duhul Sfânt și confirmat ca Mesia și Fiu al lui Dumnezeu.

Mihai Roca  |  10 ianuarie 2021


Textele liturgice

Is 55,1-11; Ps din Is 12; 1In 5,1-9; Mc 1,7-11

Contextul

Botezul lui Isus
Doar câteva versete cuprind un rezumat a trei fapte istorice: predica lui Ioan în pustiu, botezul lui Isus în apele Iordanului și ispitirea lui Isus în pustiul lui Iuda. Aceste evenimente au o valoare teologică inestimabilă pentru Marcu. Ele ne spun câte ceva despre trăsăturile umane ale lui Isus și despre identitatea sa supranaturală. În timp ce era botezat de către Ioan în apele Iordanului, Isus a avut o teofanie unică: a văzut cerurile deschise și în timp ce Duhul, ca un porumbel, cobora spre el, a auzit o voce venită din cer care îl confirma ca Fiu al lui Dumnezeu. Era astfel nu numai recunoscut ca Mesia, dar și asigurat că Duhul îl va însoți mereu pe calea vieții, în împlinirea misiunii încredințate.
Isus este Mesia și Fiul lui Dumnezeu. El se prezintă ca învățătorul din Nazaret.

Spre izvoarele credinței

Textele liturgice scot în evidență sosirea timpurilor mesianice și semnificația botezului.

  • În prima lectură, autorul sacru menționează reînnoirea alianței davidice și evocă rolul cuvântului lui Dumnezeu, spunând: „Plecaţi-vă urechea şi veniţi la mine! Ascultaţi şi sufletele voastre vor trăi! Voi încheia cu voi o alianţă veşnică, după bunătatea de neclintit faţă de David. Iată, l-am pus ca martor pentru popoare, principe şi conducător pentru neamuri.”
  • Ioan mărturisește în a doua lectură: „Oricine crede că Isus este Cristos este născut din Dumnezeu”, iar apoi continuă: „Cine învinge lumea dacă nu cel care crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu? Acesta este cel care vine prin apă şi sânge, Isus Cristos. Nu numai prin apă, ci prin apă şi sânge. Şi Duhul este cel care dă mărturie, pentru că Duhul este adevărul.”
  • Evanghelia după sfântul Marcu prezintă botezul lui în apele Iordanului Isus și teofania din acel moment: „Şi îndată ce s-a ridicat din apă, a văzut cerurile deschise şi Duhul, ca un porumbel, coborând spre el. Şi din cer a fost un glas spre el: «Tu eşti Fiul meu cel iubit, în tine mi-am găsit plăcerea».”

Perspectiva

„Cu apă”; „în zilele acelea”; „Tu eşti Fiul meu cel iubit”

1. „În acel timp, Ioan predica, zicând: «… eu v-am botezat cu apă, însă el vă va boteza în Duhul Sfânt»”
Contextul este mesianic. În spațiul dintre Ierusalim și Iordan, cunoscut ca pustiul lui Iuda, glasul lui Ioan răsuna cu putere. Era un glas care îi invita pe toți să facă trecerea de la sclavie la libertate. De fapt, prin Ioan se împlineau aici profețiile din vechime, care vorbeau despre parcurgerea unui nou exod sub călăuza lui Dumnezeu. Pregătirea acestui exod era posibilă acum prin primirea botezului – un rit de purificare ce cuprindea scufundarea și ieșirea din apă, ca simbol al morții care ucide viața și al renașterii la o viață nouă – și prin mărturisirea păcatelor săvârșite personal, dar și la nivel colectiv. Botezul lui Ioan cerea o atitudine de convertire și o schimbare de mentalitate – întoarcerea interioară la Dumnezeu și la respectarea alianței cu el.

Conținutul predicii din pustiu și de pe malurile Iordanului se rezuma la vestirea sosirii unei persoane cu un rol foarte important. În centru se afla o persoană care trebuia să sosească și care avea o puterea nemaiîntâlnită. Era vorba despre Mesia. Cu privire la sosirea acestuia, Ioan se considera umil. Recunoștea în fața tuturor că misiunea sa era aceea de a pregăti calea venirii între oameni a celui care vine de la Dumnezeu.

2. „În zilele acelea, a venit Isus din Nazaretul Galileii şi a fost botezat de Ioan în Iordan”
În zile lui Ioan, notează evanghelia,  Isus a venit la Iordan. Avea 30 de ani și era originar din Nazaret, un sat nesemnificativ din Galileea. Nazaret se afla într-o regiune îndepărtată de Ierusalim, de graniță, locuită în bună parte de păgâni. Isus se găsea acum în mijlocul oamenilor, dar ca un necunoscut ce își aștepta rândul pentru a fi botezat.

Acest fapt obișnuit se înscria pe linia profețiilor. Isus, care înseamnă „Dumnezeu mântuiește”, se găsea printre oameni. A ales să fie aproape de cei simpli, să fie împreună cu cei care se recunoșteau păcătoși. Pregătit pentru  gestul pe care îl făceau toți cei prezenți, oameni și femei, mici și mari, săraci și avuți, când i-a venit rândul, a intrat în Iordan, iar Ioan a luat apă ca să-l boteze.

3. „Şi din cer a fost un glas spre el: «Tu eşti Fiul meu cel iubit, în tine mi-am găsit plăcerea»”
Dar un fapt surprinzător și plin de mister s-a întâmplat atunci, acolo, la Iordan, în momentul în care Isus s-a ridicat din apă. Un glas venit din cer a intrat în dialog cu pământul vestind împlinirea timpurilor mesianice. „Tu eşti Fiul meu cel iubit, în tine mi-am găsit plăcerea”, a auzit Isus. Se împlineau astfel promisiunile din vechime, iar Ioan, total uimit, contempla misterul anunțat în profeții și predicat chiar de către el.

Teofania de la Iordan îndepărtase vălul ce ascundea identitatea și misiunea lui Isus, revelat ca Mesia, confirmat ca Fiu unic al lui Dumnezeu și consacrat de Duhul Sfânt pentru a conduce spre împlinire adunarea escatologică a poporului lui Israel. Teofania avea să fie însă de scurtă durată.  Doar pentru a destăinui identitatea lui Isus. Vălul secretului mesianic avea să coboare imediat asupra Învățătorului din Nazaret, ce era dornic de a-și începe activitate publică. Știm că, timp de trei ani, Isus din Nazaret avea să fie recunoscut ca „slujitor al Domnului” și  „Fiu al Omului”. El va face bine tuturor și va avea întotdeauna un mesaj marcat de credință, speranță și iubire. Iar la sfârșitul vieții sale, când își va fi împlinit misiunea mesianică în afara zidurilor Ierusalimului, va fi mărturisit ca „Fiu al lui Dumnezeu”.

Pentru ca viața să fie trăită

(Rugăciunea zilei)
Dumnezeule, al cărui Fiu unul-născut s-a arătat în trup omenesc, dă-ne, te rugăm, harul, ca noi, cei ce recunoaştem în el chipul firii noastre, să ne învrednicim a ne reînnoi lăuntric după chipul său.

Gândurile mele

În timpul teofaniei de la Iordan se împlineau promisiunile din vechime, iar Ioan, total uimit, contempla misterul anunțat în profeții și predicat chiar de către el însuși.
Teofania de la Iordan a îndepărtat vălul ce ascundea identitatea și misiunea lui Isus. A fost însă de scurtă durată.  Doar pentru a destăinui identitatea lui Isus. Vălul secretului mesianic avea să coboare imediat asupra Învățătorului din Nazaret, ce era dornic de a-și începe activitate publică.

Imagine

Leonardo da Vinci, Botezul lui Cristos (1475)
Sursa: wikimedia.org.

 

Leave a comment

Your name
Your email address
Website URL
Comment