Close

Mihai

Duminica a II-a din Timpul de peste an
Anul B

Era deja a treia zi de când Ioan Botezătorul le vorbise discipolilor săi despre Isus, pe care îl recunoștea ca Mesia și îl stima ca Miel al lui Dumnezeu. Prezența lui Isus avea însă să conducă la încetarea activității misionare a lui Ioan. Sosise cel mult așteptat.

 Mihai Roca  |  17 ianuarie 2021


 

Textele liturgice

1Sam 3,3-10.19; Ps 39; 1Cor 6,13-15.17-20; In 1,35-42

Contextul

Primii discipoli
Alegerea primilor trei discipoli a avut loc la Betania, dincolo de Iordan. Chiar în acel loc, Ioan Botezătorul predica și spunea că Isus din Nazaret era lumina mult așteptată. În momentul în care l-a văzut trecând, le-a spus discipolilor săi: „Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu; el este acela pe care trebuie să-l urmați”. Doi dintre discipolii, Andrei și Ioan, cum l-au văzut pe tânărul Învățător l-au și urmat imediat, iar a doua zi avea să facă aceeași alegere și Simon. Cei trei s-au dus după Isus, au vorbit cu el și au rămas cu el. Aveau să înceapă astfel noua lor ucenicie.
Isus este Mesia. El îi alege pe primii trei discipoli: Andrei, Ioan și Petru.

Spre izvoarele credinței

Textele liturgice scot în evidență tema chemării.

  • Autorul sacru prezintă în prima lectură chemarea lui Samuel, spunând: „Domnul a venit, i s-a arătat şi l-a chemat ca mai înainte: «Samuel, Samuel!» Samuel a răspuns: «Vorbeşte, Doamne, căci slujitorul tău ascultă!».
  • În a doua lectură, Paul spune creștinilor din Corint că trupurile lor sunt membrele lui Cristos, iar apoi afirmă: „Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi şi pe care îl aveți de la Dumnezeu şi că nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț mare. Aşadar, preamăriţi-l pe Dumnezeu în trupul vostru!
  • Evanghelia după Ioan descrie mai întâi momentul în care Ioan Botezătorul l-a arătat pe Isus ca Miel al lui Dumnezeu, relatează dialogul lui Andrei și Ioan cu Isus, și evidențiază apoi chemarea lui Simon, căruia Isus îi spune: „Tu ești Simon, fiul lui Ioan; tu te vei numi «Chefa»” – care înseamnă «Petru»”.

Prezentare video: Veniți și vedeți!

Perspectiva

„Doi dintre discipolii săi”; „Rabbi, unde locuiești?”; „privindu-l”

1. „Ioan stătea din nou împreună cu doi dintre discipolii săi. Şi, privindu-l pe Isus care trecea, a zis: «Iată-l pe Mielul lui Dumnezeu!»”
Trecuse o zi de când răsunase pe malurile Iordanului strigătul lui Ioan Botezătorul. Același glas avea să răsune din nou în Betania, dincolo de râu. De data aceasta, însă, privindu-l pe Isus care trecea, Ioan le-a spus discipolilor că Isus este Mielul lui Dumnezeu, acela pe care și ei trebuie să-l urmeze.

Doi dintre discipolii lui Ioan Botezătorul au auzit cuvintele învățătorului lor și s-au hotărât să-l urmeze pe Isus. Au alegat imediat după el și l-au ajuns din urmă. Auziseră de la învățătorul lor că el este lumina mult așteptată, iar acum simțeau cum ceva nou stătea să apară în viața lor. Așadar, s-au decis în acel moment să-l părăsească pe Ioan și să-l urmeze pe Isus. Întrezăreau posibilitatea unei noi ucenicii.

2. „Isus le-a zis: «Ce căutați?» Ei i-au spus: Rabbi – ceea ce, tradus, înseamnă «Învăţătorule» – unde locuiești?» El le-a zis: «Veniți şi vedeți!»”
Când i-a observat pe cei doi venind după el, Isus s-a întors și i-a întrebat: „Ce căutați?” Auzind primele cuvinte rostite de Isus, Andrei și Ioan au răspuns tot cu o întrebare: „Învățătorule, unde locuiești?” Voiau să afle unde locuiește, cu scopul de a afla mai multe despre el și de a deveni apoi discipolii lui.

„Veniți și vedeți”, au auzit Andrei și Ioan de pe buzele lui Isus. Practic, eu au primit invitația de a merge la el, pentru ca să-l cunoască mai bine. Uimiți de chemarea adresată lor, au mers imediat împreună cu Isus și au văzut locul în care locuia. Era deja patru după-amiază, dar se bucurau că mai aveau câteva ore pentru a mai rămâne împreună cu noul lor învățător.

3. „Privindu-l, Isus i-a zis: Tu ești Simon, fiul lui Ioan; tu te vei numi «Chefa»” – care înseamnă «Petru»”
În ziua următoare, Andrei s-a dus imediat la Simon, fratele său, i-a povestit că l-a cunoscut pe Isus, mărturisindu-i că l-a găsit pe Mesia. Și Înțelegănd că nu avea timp de pierdut, l-a dus pe Simon la Isus, iar Isus l-a privit, l-a îndrăgit și i-a spus: „Tu ești Simon, fiul lui Ioan; tu te vei numi Petru. Din acel moment Petru avea să devină și el ucenic. De fapt, Isus încă nu-i schimbase numele, ci îi prevestise doar că îi va da un nume nou.

Ioan își va aminti întotdeauna detaliile din ziua în care l-a întâlnit pe Isus. Nu va uita niciodată clipa în care a vorbit cu el pentru prima dată. Aveau să-i rămână profund întipărite în memorie momentele în care a mers împreună cu Isus și în care a văzut cine era. Orele de conversație din acea seară memorabilă aveau să dobândească o însemnătate deosebită pentru el. Acea întâlnire a marcat pentru totdeauna vocația lui și a prietenilor săi, Andrei și Petru.

Ioan nu ne-a lăsat conținutul primului său dialog cu Isus, nici nu a relatat în evanghelie experiența profundă pe care a trăit-o la prima întâlnire cu el. Va relata însă ceea ce Isus a făcut și a vestit. Iar atunci când va fi la picioarele crucii, el va fi acela care îl va descoperi pe Isus ca adevăratul Miel al lui Dumnezeu, înălțat și jertfit, oferit ca preț de răscumpărare. El va crede că Învățătorul său era acela care a spălat cu sângele său păcatul oamenilor.

Pentru ca viața să fie trăită

(Rugăciunea zilei)
„Dumnezeule atotputernic şi veșnic, care stăpânești toate câte sunt pe pământ şi în cer, ascultă cu bunătate rugăciunile poporului tău şi dăruiește timpurilor noastre pacea ta”.

Gândurile mele

Isus s-a descoperit primilor săi discipoli ca Mesia, iar ei l-au recunoscut cu ușurință.
Orele de conversație din acea seară memorabilă aveau să dobândească o însemnătate deosebită pentru Ioan. Acea întâlnire a marcat pentru totdeauna vocația lui și a prietenilor săi, Andrei și Petru.

Imagine
Domenico Zamperi, Battista indica il Cristo (1623)

 

Leave a comment

Your name
Your email address
Website URL
Comment